Www annonce lys com national museum optagelse

www annonce lys com national museum optagelse

posefyldemaskine bag filling machine posefyldemaskine bagger posefyldemaskine bag-making machine posemaskine baking indbrænding balance rest (beløb). Photos) fotografi photocell fotocelle photocoating kopilag photocomposition fotosats photocopier fotokopimaskine, kopimaskine photocopy fotokopi (gen. Hypo) fiksernatron sodium vapour lamp natriumdamplampe (repro) soft blød soft copy skærmbillede (dtp/repro/prøvetryk) soft cover hæftet (bogb.) soft dot blødt punkt (repro uskarpt punkt soft font softfont (dtp) soft image fladt billede soft key programmerbar tast soft page break blødt sideskift (etb) soft proofing monitor. vare merge flette (etb smelte sammen merger fusion (merk.) mesh net (trådnet væv (serigrafi) mesh komme indgreb (tandhjul) mesh count (fx serigrafidug) masketal mesh count (fx antal masker. maskinpark machinery maker maskinfabrik machine-sized paper (fork. Kort tasttryk) rykke inch krybe inching krybehastighed, langsom kørsel (med maskine rykvis (gen.) income indtægter incremental feeding trinvis fremføring indelible ink vaskerimærkeblæk, vaskeægte trykfarve indent indrykke (linie) indent line indrykningslinie indentation indrykning (annonce) indented line indrykket linie index stikordsregister index card kartotekskort, kort (landkort) index. D/C eller.C.) tospaltet double crown poster (50 x 70 cm) halvformat, plakat i, plakat i halvformat double figures tocifret (merk.) double gate fold alterfals (bogb.) double page spread ad tosidesannonce double tax convention (mellem fx oecd-lande) dobbeltbeskatningsoverenskomst double tax treaty dobbeltbeskatningsoverenskomst double-click (med mus). Caps) majuskler, store bogstaver, versaler capitals and lower case (fork. Automatisk funktion) tilsidesætte overrun ekstra eksemplarer trykt, merleverance overrunning omløbende (sats) overs ekstra eksemplarer trykt overs (ekstra eksemplarer leveret) merleverance, overskud (i oplag) overseas (i UK er selv Frankrig 'overseas udenlandsk overseas director (UK) eksportdirektør overseer faktor (sætteri) overshot ink duct blade overliggende farvekniv overtime. S.c.) enkelt spalte single"s enkelte anførselstegn single-colour énfarve (tryk énfarvet sinking sætning (i gummidug) six-to-pica (ca.

Drengen i kufferten kontakt dating dk

kopi, kopiere (fotokopi manuskript, tekst (fx i annonce) copy department redaktion copy fitting tilpasning af tekst (pladsmæssigt) copy holder originalholder (repro) copy into indkopiere copy paper skrivemaskinepapir copy preparer produktionsmand (reklamebur.) copy price enkeltnummerpris copy scaling formatindstilling (repro) copy styling manuskriptbearbejdning copy writer tekstforfatter copyboard. 'in default of specification standard (edb) defect (in manufacture) fabrikationsfejl, fejl (skavank) defect rate fejlprocent defective defekt defective reel defekt rulle deferred tax (es) udskudt skat (merk.) deficit underskud definition of outlines kantskarphed (repro) degree trin (på skala) degree sign gradtegn de-ink affarve (fjerne trykfarve. Time imprint trykkested imprinting indtrykning (gen.) imprinting unit indtrykningsværk improve forbedre improvement forbedring improvement of the environment miljøforbedring impulse impuls in boards papbind, i in jerks rykvis (gen.) in numerical order nummerorden, i in one through arbejdsgang in position plads, på in print lagerbog (forlag). For radio frequency) højfrekvenstørring ribbon papirstreng (rot.) rice paper rispapir Rics technology (akronym for Reduced Instruction Set Computing) Risc-teknologi (edb) rider roller ryttervalse, tyngdevalse riffle lufte (papir før pålægning/ilægning) rifle sandfang (papirfr.) right- left reversed spejlvendt (skrift) right-angle fold (ing) krydsfals right-reading retvendt (skrift) rigidity. Fifo) først ind, først ud (edb) first printer førertrykker (rot.) first printing første oplag, skøntryk first proof huskorrektur first-run printing skøntryk fiscal skattemæssig (merk.) fisheye lens fiskeøjeobjektiv (foto) fist hånd (henvisningssymbol) fitter montør (af maskiner) five-day week femdagesuge (t) fix fastgøre, fiksere (foto) fixative fiksativ. Super) faktor (sætteri overfaktor superior character løftet tegn (potenstegn, 102 100 oprykket tegn, potenstegn superior figure potenstegn superior letter løftet tegn (potenstegn, 102 100) superior numeral potenstegn superscript oprykket tegn superstructure overbygning (rotationspresse) supervise overvåge supervision kontrol (opsyn) supervisor arbejdsleder supervisors' organisation arbejdslederorganisation (t) supplement.

www annonce lys com national museum optagelse

posefyldemaskine bag filling machine posefyldemaskine bagger posefyldemaskine bag-making machine posemaskine baking indbrænding balance rest (beløb). Photos) fotografi photocell fotocelle photocoating kopilag photocomposition fotosats photocopier fotokopimaskine, kopimaskine photocopy fotokopi (gen. Hypo) fiksernatron sodium vapour lamp natriumdamplampe (repro) soft blød soft copy skærmbillede (dtp/repro/prøvetryk) soft cover hæftet (bogb.) soft dot blødt punkt (repro uskarpt punkt soft font softfont (dtp) soft image fladt billede soft key programmerbar tast soft page break blødt sideskift (etb) soft proofing monitor. vare merge flette (etb smelte sammen merger fusion (merk.) mesh net (trådnet væv (serigrafi) mesh komme indgreb (tandhjul) mesh count (fx serigrafidug) masketal mesh count (fx antal masker. maskinpark machinery maker maskinfabrik machine-sized paper (fork. Kort tasttryk) rykke inch krybe inching krybehastighed, langsom kørsel (med maskine rykvis (gen.) income indtægter incremental feeding trinvis fremføring indelible ink vaskerimærkeblæk, vaskeægte trykfarve indent indrykke (linie) indent line indrykningslinie indentation indrykning (annonce) indented line indrykket linie index stikordsregister index card kartotekskort, kort (landkort) index. D/C eller.C.) tospaltet double crown poster (50 x 70 cm) halvformat, plakat i, plakat i halvformat double figures tocifret (merk.) double gate fold alterfals (bogb.) double page spread ad tosidesannonce double tax convention (mellem fx oecd-lande) dobbeltbeskatningsoverenskomst double tax treaty dobbeltbeskatningsoverenskomst double-click (med mus). Caps) majuskler, store bogstaver, versaler capitals and lower case (fork. Automatisk funktion) tilsidesætte overrun ekstra eksemplarer trykt, merleverance overrunning omløbende (sats) overs ekstra eksemplarer trykt overs (ekstra eksemplarer leveret) merleverance, overskud (i oplag) overseas (i UK er selv Frankrig 'overseas udenlandsk overseas director (UK) eksportdirektør overseer faktor (sætteri) overshot ink duct blade overliggende farvekniv overtime. S.c.) enkelt spalte single"s enkelte anførselstegn single-colour énfarve (tryk énfarvet sinking sætning (i gummidug) six-to-pica (ca.

nikkelhæftning (bogb.) wiring diagram el-diagram, strømskema wood- containing paper træholdigt papir wood engraver xylograf wood engraving xylografi (processen xylografi (aftryk) woodcut træsnit woodfree paper træfrit papir woodpulp paper træholdigt papir word break ordbrydning, orddeling word count ordantal word division orddeling word processing (fx på PCer). diverse misfeed fejlindføring (ark) misnomer misvisende betegnelse misprint makulatur, trykfejl mis-register mispasning, misregister mitred corners geringer (streger med skråt afskårne hjørner) mnemonics (fx HG9 for Helvetica grotesk 9 punkt) huskeregel mock title smudstitel mockup (fx i layout med meningsløs 'mumletekst prøveopsætning af tekst mode funktion. spændingkontrol (rot.) body to body massage escort bordel web threading baneindføring (rot. Linie characters per second (fork. CPU) centralenhed central processor centralenhed centralized control central styring (også) centre spead panoramaopslag centre spread (fx annonce over midteropslag) midteropslag cerography (kortproduktion) voksradering certified (US) statsautoriseret certified accountant revisor (merk.) certified circulation ykontrolleret oplag (avis) certified public accountant (US) revisor (merk.) certified sale ykontrolleret oplag. For store og små) upper and lower case (fork. folder (tryksag mappe (omslag) folder former falsetragt (rot.) folding falsning folding blade falsekniv (falsemaskine) folding box falseæske folding box board falseæskekarton folding characteristics falsningsegenskaber folding cylinder falsetromle folding device falseapparat folding former falseskjold (rot.) folding knife falsekniv (falsemaskine) folding layout falseskema folding machine falseapparat, falsemaskine. For Optical Character Recognition) optisk læser octavo (fork. førstegangsomkostninger, investeringsbeløb, startomkostninger initial difficulties begyndervanskeligheder initial with text runaround initial' over flere tekstlinier) uncial initials (fx ved godkendelse) mærke (underskrift påtegning injection (fx af kapital) tilførsel injurious to health sundhedsfarlig ink farve (trykfarve indfarve ink carryover (fra trykværk til trykværk) farvevandring ink cell farvekop. Anvende) user bruger user defined format (fork. MVO) speakertekst (video) male/female M/K (t) management ledelse, stab (firmaledelse virksomhedsledelse management letter revisionsprotokol (merk.) manager-owner selvstændig erhvervsdrivende managing editor redaktionschef Manilla carton manillakarton manning (fx af maskine) bemanding manual brugerhåndbog (edb håndbog, manual (håndbog) manufacture fremstille (lave, fabrikere fremstilling (jf. CAD) edb-styret konstruktion comptroller økonomichef (i international koncern) computer (fx computer specialist) edb (electronic elektronisk databehandling computer datamaskine, datamat bedste herre parfume sex danske piger computer controlled typesetting (fork. CCD) ladningskoblet anordning charging beregning (fakturering) charity stamp velgørenhedsfrimærke chart diagram, grafisk fremstilling, kort (landkort søkort chartered (UK) statsautoriseret chartered acountant (UK) revisor (merk.) chase slutteramme (højtryk) check check (kontrol checke, kontrollere (gen. S.a.e.) frankeret svarkuvert self-adhesive label selvklæbeetiket self-adhesive tape body to body massage escort bordel selvklæbende tape self-employed person (enkeltmandsfirma) selvstændig erhvervsdrivende self-mailer body to body massage escort bordel kuvertløs (forsendelse) self-sealing envelope snæver fisse jysk farum åbningstider selvklæbekuvert, selvlukkende kuvert self-sticking selvklæbende selftest opstart-test (automatisk) sell forhandle (handle med sælge (gen.) Sellotape (varemærke) selvklæbende tape semi-automatic halvautomatisk semi-bold halvfed (skrift) semi-bold rule.

Maritime museum aalborg kone dildo

'to pull a proof korrektur, trække (gen. strømsvigt power failure strømafbrydelse (el. Aspic) generiske koder (etb til fotosats) autocopying paper selvkopierende papir automatic automatisk automatic checking automatisk kontrol automatic control automatisk kontrol automatic cylinder press hurtigpresse (højtryk) automatic reel changer automatisk rulleskifter automatic roll changer automatisk rulleskifter automatic splicing automatisk rulleskift (rot.) autopaster automatisk rulleskifter autotype autotypi. A/W) original artwork finisher rentegner as required behov aseptic paper sterilt papir asphalt varnish asfaltlak (dybtryk) assemblage montage (original) assemble montere (maskine) assembled negative montage (original) assembly aggregat, enhed, montage (original montage (på maskinfabrik) assembly hall montageafdeling (maskinfabrik) asset-equity ratio selvfinansieringsgrad (merk.